Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okruhy otázok na maturitu z Nosky

14. 4. 2008

Maturita 2007 / 2008, okruhy na skúšku

 

Filozofia  

Charakterizujte filozofiu, jej predmet, vzťah ku vedám, vzťah filozofie a mytológie, jednotlivé filozofické disciplíny

Periodizácia filozofie a jednotliví myslitelia:

Antická filozofia (komplexne)

Prírodné obdobie (komplexne)

Klasické obdobie (Sokrates, Platón, Aristoteles)

Helenistické obdobie (komplexne)

Stredoveká filozofia (zmena oproti antike, charakteristika kresťanstva, vzťah človeka a boha, vzťah filozofie a teológie)

Patristika (Augustín Aurélius)

Scholastika (Tomáš Akvinský)

Humanizmus a renesancia (komplexne, všetky druhy zmien)

Sociálmo politické názory

Renesančný novoplatonizmus

Novoveká filozofia (komplexne)

Empirizmus (Bacon, Locke)

Racionalizmus  (Descartes, Spinoza)

Osvietenstvo (komplexne)

Francúzske osvietenstvo (Voltaire, Motesquieu, Rousseau)

Nemecká klasická filozofia

Kant

Hegel

Filozofia 19. storočia (komplexne, periodizácia)

Scientistická filozofia (pozitivizmus - Comte, marxizmus - Marx, charakteristika aj ostatných škôl)

Antropologická filozofia (Schopenhauer, Nietzsche)

Existencializmus (komplexne)

Kierkegaard

Francúzski existencialisti (Sartre, Camus)

 

Politológia

Charakterizujte Ústavu SR

Opíšte ústavnoprávny vývoj u nás

Rozdelenie moci v histórii u rôznych mysliteľov a na Slovensku dnes (zákonodarná, výkonná, súdna)

Demokracia v jej historickom vývoji a dnes

Rôzne druhy štátnych režimov

Charakterizujte politické strany a ich rôzne delenia

Charakterizujte rôzne druhy volieb a volebných systémov

Štát a jeho charakteristika, delenie štátov podľa rôznych kritérii (územnoorganizačné, forma vlády, štátny režim)

 

Právo

Základné právne pojmy

Pracovné právo

Občianske právo

Rodinné právo

Trestné právo

Ľudské práva a slobody, vývoj, súčasnosť

Tvorba práva, legislatívny proces

Práva detí a menšín (charakteristika, dokumenty)


Ekonómia

Ekonómia ako veda, základné ekonomické pojmy

Rôzne druhy ekonomík

Hospodárska politika štátu a jej nástroje

Trh

Príkazová a trhová ekonomika a rôzne postoje ekonómov ku nim

Ekonomika SR v EÚ

Peniaze v ekonomike

Podnik a podnikanie

 

Sociológia

Sociológia ako veda, predmet, základné pojmy

Sociálne skupiny

Sociálny status a rola


Psychológia

Psychológia ako veda, predmet, základné pojmy, delenie

Determinanty psychiky

Temperament

Základné psychické procesy – pamäť, pozornosť, učenie