Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rodokmeň filozofie

4. 9. 2007

1. Antická filozofia (650 pnl. – 400 nl.)

Predklasická (cca 650 pnl. – 450 pnl)

 prírodná filozofia, hľadanie arché (Milét – Tháles, Anaximandros, Anaximénes)

 pytagorejská škola

 eleáti – Xenofanes, Parmenides, Zenón

 Herakleitos, Empedokles, Anaxagoras

 Atomisti – Leukippos, Demokritos

Klasická (cca 450 – 300 pnl)

- antropologický obrat

- sofisti – Protagoras, Gorgias

- Sokratés

- Platón,

- Aristoteles

Helenistická filozofia (cca 300 pnl. – 400 nl)

- Kynizmus – Diogénes

- Skepticizmus – Pyrrhón z Elidy

- Epikureizmus

- Stoicizmus – Zenón z Kítia, Seneca, Epiktétos, Marcus Aurélius

- Eklekticizmus – Cicero, Filón Alexandrijský

- Novoplatonizmus - Plotinos

 

2. Stredoveká filozofia (500 – 1400)

- Gnosticizmus

- Kresťanskí apologéti

- Patristika (Pavol z Társu, Tertulianus, Origenes, Augustín Aurélius)

- Scholastika

o  ranná scholastika (spor o univerzálie) Eriugena, Anselm z Canterburry, Peter Abelard

o vrcholná scholastika - Albert Veľký, Tomáš Akvinský

o  neskorá scholastika – Roger Bacon, Duns Scotus, Wiliam Occam

 

3. Humanizmus a renesancia (15. – 16. st)

Renesančný novoplatonizmus – Plethon

Renesančný novoaristotelizmus – Pomponazzi

Renesančná prírodoveda – Koperník, Bruno, Galilei, Telesio, Kepler

Humanizmus – Petrarca, Ficino, Mirandola, Kuzánsky, Boccacio

Náboženská reformácia – Roterdamský, Wycleff, Zwingli, Hus, Kalvín, Luther,

Sociálnopol. myslenie – Machiavelli, Moore, Campanella, Bodin, Grotius, Hobbes

 

4. Novoveká filozofia (16. – 17.st)

Novoveký empirizmus – Francis Bacon, Locke, Berkeley, Hume

Novoveký racionalizmus – Descartes, Spinoza, Leibniz

 

5. Osvietenstvo (17. – 18. st.)

Anglické – Locke, Hume

Francúzske – Montesquieu, Voltaire, encyklopedisti, mechanisti, Rousseau

Nemecké – Leibniz, Kant

 

6. Nemecká klasická filozofia a nemecký romantizmus (18. st)

Kant

Fichte, Schelling, Hegel

 

7. Filozofia 19. storočia

Scientistická línia

- pozitivizmus – Comte

- marxizmus – Marx, Engels

- novokantovstvo

Antropologická línia

- existencionalizmus Kierkegaarda

- voluntaristický iracionalizmus Schopenhauera

- voluntarizmus Nietzscheho

 

8. Filozofia 20 storočia

Filozofia života Bergsona a Diltheya

Fenomenológia – Husserl

Nemecký existencializmus – Jaspers, Heidegger

Francúzsky existencializmus – Sartre, Camus, Marcel, Beauvoir