Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozvrh tém a hodnotenie

4. 9. 2007

Časovo tematický rozvrh na ekonómiu

 

September – 3 hodiny

 1. Úvod do ekonómie – ekonómia, ekonomika, mikro, makro ekonómia, pozitívna, normatívna, potreby, statky, služby, spotreba, reprodukcia..
 2. Výrobné faktory a ich charakteristika – práca, prírodné zdroje, kapitál,
 3. Typy ekonomík a ich charakteristika – centrálne riadená, trhová, zmiešaná, ekonomická reforma SR

 

Október – 4 hodiny

 1. Opakovanie (10b)
 2. Chovanie spotrebiteľa: užitočnosť a dopyt
 3. Chovanie výrobcu: náklady a ponuka
 4. Trhový mechanizmus a tvorba ceny

 

November – 4 hodiny

 1. Nedokonalosti trhov, monopol, konkurencia
 2. Opakovanie (15b)
 3. Úloha štátu v ekonomike krajiny a hospodárska politika štátu
 4. Peniaze a ich tvorba (bankový systém)

 

December – 3 hodiny

 1. Ekonomické funkcie štátu v trhovej ekonomike 1. – monetárna politika a inflácia
 2. Ekonomické funkcie štátu v trhovej ekonomike 2. – fiškálna politika a dane
 3. Menový trh, menový kurz a platobná bilancia

 

Január – 3 hodiny

 1. Národné a svetové hospodárstvo
 2. Opakovanie (15b)
 3. Základné formy podnikania

 

Voľné témy (ak vyjde čas): Európska únia a Euro, Svetové ekonomické spoločenstvá, Dejiny ekonomického myslenia

 

Hodnotenie:

Body môžete získať za:

 1. testy, ktoré sú vždy po ukončení tematického celku. Testy sú dohromady za 40 bodov. Ak nenapíšete niektorý z testov a stačí vám známka, ktorá vám podľa počtu bodov vychádza, nemusíte ho písať. Ak nie, je vo vašom záujme si ho nahradiť. Náhradný test sa píše do 2 týždňov od pôvodného termínu, po vzájomnej dohode (individuálne, alebo skupinovo).
 2. úlohy, ktoré máte v poznámkach za každou témou. Vždy sa týkajú témy, ktorú sme práve preberali. Vypracovať a odovzdať ich môžete do nasledujúcej hodiny, posielajte mi ich mailom, šetríme lesy J (keď už aj pápež má zelené rúcho). Spolu môžete za tieto úlohy získať 21 bodov.
 3. krátke zopakovanie na hodinách. Na začiatku každej hodiny bude krátke zopakovanie predchádzajúcej hodiny zamerané na to, či ste pochopili učivo (nie na naučené poznatky). Bude sa skladať zo 6 otázok. Ten, kto bude mať správne všetkých 6 odpovedí získava 1 bod. Dohromady takto môžete získať 12 bodov.

 

Maximálny počet bodov – 73

 

Bodová stupnica:

 40 bodov a viac  - 1

 39 – 32 bodov – 2

 31 - 23 bodov – 3

 22 - 15 bodov – 4

 15 - 0  bodov  - 5